Sinds Shambhala Eenheid in mijn leven is gekomen, kies ik voor de krachtigste vorm om ook hierin les te geven. Het was een bijzondere mooie tijd geweest. Ik dank alle SMDH cursisten voor hun vertrouwen in mij en voor alle ervaringen waar ik van geleerd heb. Het werkt altijd aan beide kanten. Hartegroeten voor jullie Allen!
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Shambhala Multi Dimensionale Healing = SMDH
 
Shambhala is in zichzelf tijd en ruimte overstijgend. Daarom kunnen we steeds gemakkelijker contact maken met het collectieve bewustzijn waar alle kennis voorhanden is. Het collectieve bewustzijn is in je cellen opgeslagen.
Contact maken met de eigen Bron is contact maken met je "Ik ben", je hoogste goed en hoogste recht, je geboorterecht.
Shambhala is een weg om je hierin te begeleiden.
 
Bij Shambala worden behalve de chakra's die bij Reiki worden afgestemd, ook de voeten ge´nitieerd. Zo wordt je lichaam een rechtsreeks energiekanaal tussen de kosmos en de aarde. Dit verbindt je met jezelf, met de oerbron van alles, met de aarde en alle wezens op aarde. Zelfs met bewuste energieŰn buiten het aardse vlak: dat is met recht 'multidimensioneel'. Het leidt tot een versnelde ontwikkeling 'into self-Mastery': de leiding nemen over je eigen leven vanuit het vertrouwen en de ervaring dat je gevoed en geleid wordt door de universele levenskracht zelf.
 
Het openen van deze poort, deze poort naar jezelf, is het grootste geschenk wat je jezelf kunt geven. Het betekent wezenlijke VRIJHEID, in al zijn aspecten.
 
Wie met deze energie ge´nitieerd is, ervaart de kracht! Als de Reiki-energie moeilijk te bevatten is, zal de Shambhala- energie nog meer vraagtekens oproepen. Iedereen kan/mag worden ingewijd. Je hebt geen speciale vaardigheden nodig om met Shambhala te kunnen werken. Ben je al Reiki ge´nitieerd, dan is Shambhala een waardevolle aanvulling.
 
Het is krachtiger en altijd aanwezig op het moment dat je erom vraagt. Zeg: "Shambhala aanö en de energie is direct voelbaar aanwezig. Door je vingertoppen op elkaar te plaatsen beŰindig je de sessie.
 
Nog nooit eerder is een energievorm zo direct aanwezig. Je hoeft er zelfs niet in te geloven. Je moet het alleen willen proberen. Het is altijd je eigen keuze en je eigen verantwoordelijkheid wat je toelaat en ondergaat.
 
Shambhala erkent ook dat ieder mens zijn eigen proces heeft en daar ook recht op heeft.
Elk oordeel gaat voorbij aan de unieke weg van de ander en is gebaseerd op onwetendheid.
Shambhala baseert op het oude originele Reiki systeem en voegt meer informatie en symbolen aan.
Doordat Shambhala gemakkelijker is te onderwijzen in vergelijking met Reiki, kan elk nivo in enkele uren worden geleerd. Zodoende is het minder kostbaar en tijdrovend. Aan mij zal het niet liggen dat je hiervoor niet kunt kiezen. Ik heb de keuze gemaakt om het betaalbaar te houden. Hiermee help ik een ieder met zijn/haar eigen evolutieproces.
 
Net als bij Reiki, is het de energie van de onvoorwaardelijke Liefde, die door je hartchakra komt. Je helpt jezelf, anderen, planten, dieren, situaties, je werkruimte energetisch schoonmaken, je voedsel zegenen, je derde oog versterken, de werkingskracht van kristallen en remedies verhogen etc.
We werken in een hogere frequentie. Dit betekent, dat er van ons verwacht wordt Ĺintu´tiefĺ te kunnen werken en naar onze intu´tie te luisteren.
 
De mythe van Shambhala ligt volgens de oorsprong in het verzonken rijk van Atlantis en het leek duizenden jaren geleden zo goed als verloren te zijn gegaan. Het wordt ook wel Ĺenergie van de Nieuwe Tijdĺ genoemd. De trilling of afstemming is van een ander niveau dan bijvoorbeeld van Usui Reiki. Shambhala is, evenals Reiki, een vorm van werken met energie. Terwijl bij Reiki de aandacht vooral ligt bij de mogelijkheden tot genezen, is
 
Shambhala vooral een manier om je eigen spirituele groei en ontwikkeling te versnellen en te optimaliseren. Het grootste verschil is dus dat de focus anders ligt, daarnaast zul je de energie daadwerkelijk als verschillend of anders ervaren. Je hoeft geen Reiki cursus gedaan te hebben om ermee te beginnen. Als je al wel met Reiki bezig bent, is het een bijzonder verdiepende ervaring.
 
In 1998 werd de nieuwe, wonderbaarlijke energie door St. Germain (werkte in Atlantis als hogepriester in de Temple of Healing) op aarde ge´ntroduceerd door een meester leraar: Hari Das Melchizedek = John Armitage.
St. Germaine kon deze erg hoge trilling aan ons overbrengen, omdat er zo hard is gewerkt door de mensen op aarde aan het verhogen van hun frequentie. Eigenlijk is het een uitbreiding van de Reiki energieŰn. Hij heeft gevraagd deze Shambhala Multidimensionale Heling te noemen, afgekort Shambhala.
 
Shambhala is verbonden met het Violette Licht, het Goud, Wit Zilveren Licht. Werken met Shambhala betekent werken met energie van Licht en Liefde. Het verbindt je met de oerbron, de kracht van de Schepper. Hoe verder je ontwikkelt, des te meer word je wie je in wezen bent. Dit is Heelwording.

      
 
  
Afbeelding invoegen


 
Afbeelding invoegen
John Armitage
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen