De 3 Graden
 
 
Alleen een Reikimaster is bevoegd om inwijdingen te geven voor
de Eerste-, Tweede - en de Derde Graad.
 
 
 
De Eerste Graad is voornamelijk gericht op de eigen ‘ik’. Het is een ervaringsreis naar het bewustzijn van de wereld van energie. Het doel is mogelijkheden te ontdekken, waardoor de leerling zich kan vrijmaken van zijn persoonlijke bagage. Daarna kan hij een helder en open kanaal worden, waardoor de universele levensenergie kan stromen. Deze reis begint met de vier initiaties, waarop je afgestemd en opengesteld wordt voor deze energiestroom.
De Eerste Graad geeft je de mogelijkheid toegang te krijgen tot obstakels die mensen ervan weerhouden in harmonie te leven.
Deze blokkades kunnen emotioneel, mentaal of lichamelijk zijn. De veranderingen die er tijdens de inwijdingen optreden, zijn voornamelijk voelbaar in je fysieke lichaam en de meeste reiniging die er daarna plaatsvindt, houdt dan ook verband met je fysieke lichaam en je gedragspatronen.
Het is ook een inleiding in het praktisch werken met energie. Je leert luisteren met je hele lichaam en te vertrouwen op je eigen intuïtie.
 
 
 
De Tweede Graad weerspiegelt, in het ideale geval, het besluit om deze graad te halen, ook de belofte van de leerling om zich dieper met Reiki te verbinden en meer verantwoordelijkheden te nemen voor zijn/haar eigen- en andermans leven.
Deze stap betekent dat je meer verbonden raakt met je eigen leven. Het proces waar je door de afstemmingen doorheen gaat, maakt op een diep niveau contact met je geestelijk- en emotionele wezen. In de Tweede Graad word je geconfronteerd met de geestelijke en emotionele patronen, die van invloed zijn op je leven. Ook op het spirituele vlak zal je verder groeien.
Het is daarom raadzaam om een minimale periode van drie maanden tussen de Eerste- en Tweede Graad Reiki te nemen.
Om vertrouwd te raken met de Reiki-energie, is het nodig de tijd te nemen en er naar te groeien.
De tijd tussen de Eerste- en tweede Graad inwijdingen is een kwestie van persoonlijke keuze. Sommigen nemen er maanden of jaren de tijd voor, terwijl anderen maar een paar dagen willen wachten.
Tijdens de Tweede Graad ontvangt de leerling één initiatie, waarbij de chakra’s nog verder geopend worden. Daarna kan de leerling de drie symbolen gaan gebruiken om de energie te versterken en afstandsbehandelingen te geven.
 
 
De Derde Graad leidt de leerling op tot Reiki-master (Reiki–leraar).
Op dit punt bestaan grote verschillen (en twisten) tussen de traditionele- en de onafhankelijke Reiki-school. Binnen de traditionele school van Reiki worden slechts enkele leerlingen toegestaan om Reiki-master te worden.
Dit betekent niet altijd, dat de benadering elitair is. Ook spiritueel moet men gegroeid zijn en zeker liefde over hebben voor de medemens en alles wat leeft. (‘hokjesgeest’, eigendunk, jaloezie en starrigheid zou hierbij niet gepast zijn)
Het vloeit voort uit het idee dat, wil een leerling Reikimaster worden, hij/zij een bepaalde diepte van inzicht en begrip van Reiki dient te hebben en een hoge mate van toewijding.
Bovendien moet een aankomende Reikimaster volledig de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven kunnen nemen en een volwassen inzicht hebben in de processen die aan het Reiki-masterschap voorafgaan. Want hij/zij zal anderen moeten begeleiden in hetzelfde proces.
Wanneer je zelf alle lessen c.q. levenslessen nog niet geleerd hebt, is anderen op een goede manier begeleiden en onderwijzen een uiterst moeilijke taak. Hoe meer levenservaringen je gehad hebt, hoe meer je de ander kunt begrijpen en begeleiden.
Waar het bij de Reikimasterschap om gaat, is anderen te willen helpen bij het verwerkelijken van hun spirituele groei en dat doel te bereiken zonder het eigen ego. Uiteraard zou respect voor andersdenkenden en voor andere manieren van handelen bovenaan je ‘masters’ profiel moeten staan. Zie de "Reiki-leefregels".
 
De wens van Dr. M. Usui, dat iedereen Reiki moet kunnen leren, zouden wij als Reikimaster in ere moeten houden en deze wens ook mogelijk maken.
 
 
06-54 22 10 63